Přejít k obsahu Přejít k menu

Zpracování osobních údajů

1. kdo jsme a co zde naleznete?

Jsme BRAND FAMILY s.r.o., se sídlem Minoritská 473/10, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 292 43 262 a jsme správcem vašich osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat na hana@brand.family.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud jste si od nás objednali naše služby, komunikujete s námi nebo jste navštívili některý z našich webů:

Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu je uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

2. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou informace, ze kterých dokážeme identifikovat konkrétního člověka, případně další informace o tomto člověku. Může jít o jméno, příjmení, e-mail, ale třeba i o to, jakou máte IP adresu nebo jak využíváte naše služby.

3. Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Za různými účely o vás zpracováváme různé osobní údaje. Celkově můžeme zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, IČO, pracovní pozice);
 • adresní údaje (např. adresa bydliště, sídla, dodací adresa, fakturační adresa);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP adresa);
 • informace o chování na webu (např. počet návštěv na stránce, způsob využití stránky);
 • informace o smlouvě a jejím plnění (např. informace o objednané službě nebo produktu, datum objednávky, datum dodání produktu nebo datum poskytnutí služby, zaplacení, ukončení smlouvy);
 • platební údaje (např. číslo bankovního účtu);
 • informace o využití služby (např. jak často u nás nakupujete, na kolika našich kurzech jste byli, jaké výrobky a služby jste si objednali);
 • informace o spokojenosti se službou (např. obsah vyplněného dotazníku spokojenosti);
 • obsah komunikace s námi (cokoliv nám o sobě řeknete sami v rámci komunikace).

4. Co konkrétně můžeme s vašimi osobními údaji dělat?

Na našich webech si můžete prohlédnout, jaké služby vám můžeme nabídnout, jakých kurzů se můžete zúčastnit nebo jaký merch či knihy si můžete zakoupit, a samozřejmě si naše služby, kurz, merch nebo knihy můžete objednat. Také se nám můžete ozvat s dotazy, přihlásit se k odběru newsletterů, nebo nám říct, jak jste spokojeni s našimi službami. V této souvislosti můžeme zpracovávat vaše osobní údaje.

NÁVŠTĚVA NAŠICH WEBŮ

Používáme cookies a podobné trackery. Když navštívíte naše weby, můžeme vám cookies ukládat do vašeho zařízení a zjistit tak některé informace o vašem chování na webech. Informace o cookies najdete přímo v cookie liště, která je sbalená ve spodním rohu webů.

Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit v cookie liště a např. odvolat souhlasy s použitím cookies, které jste nám dříve dali.

Jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje při použití cookies?

Použití nezbytných cookies:

Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na webech můžeme zpracovávat proto, abychom zajistili fungování našich webů. Bez těchto cookies byste nemohli weby bezpečně používat. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na fungování webů, a i bez vašeho souhlasu s cookies. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies.

Použití analytických a preferenčních cookies:

Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na našich webech můžeme zpracovávat proto, abychom mohli vytvářet statistiky a reporty o užívání webů a mohli je zlepšovat, a dále abychom vám umožnili ukládat si na webu vaše preference (např. jazyk). Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho dobrovolného souhlasu s použitím cookies a našeho oprávněného zájmu na zlepšování našich webů, resp. zlepšování vaší zkušenosti s užíváním webů. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies, nejdéle do odvolání vašeho souhlasu.

Použití reklamních cookies:

Identifikační údaje vašeho zařízení a informace o vašem chování na našich webech můžeme zpracovávat proto, abychom vám mohli zobrazovat cílenou reklamu na jiných webech. Zpracování provádíme na základě vašeho dobrovolného souhlasu s použitím cookies a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje, které si takto uložíme, uchováváme dle technického nastavení cookies, nejdéle do odvolání vašeho souhlasu.

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Pokud si na některém z webů chcete registrovat uživatelský účet, můžeme vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovávat proto, abychom vám uživatelský účet zřídili, spravovali ho a případně vás informovali o jeho použití. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem zpracovávat na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy o užívání uživatelského účtu. Bez požadovaných údajů vám účet bohužel nemůžeme zřídit. Vaše osobní údaje můžeme takto zpracovávat až do okamžiku, kdy si účet zrušíte.

OBJEDNÁVKA SLUŽBY A PRODUKTU

Objednávku vybraného produktu (např. knihy) nebo služby (např. kurzu) provedete prostřednictvím objednávkového formuláře na našich webech. V souvislosti s objednávkou přitom můžeme vaše osobní údaje zpracovávat za různými účely.

Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje, platební údaje a informace o smlouvě a jejím plnění potřebujeme k tomu, abychom objednávku mohli vyřídit, uzavřít s vámi kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služby, a produkty nebo službu vám dodat. Zpracování je nezbytné pro splnění dané smlouvy s námi. Bez zpracování těchto osobních údajů vám naše produkty ani služby bohužel dodat nemůžeme. Vaše osobní údaje si za tímto účelem uchováváme do skončení smlouvy s vámi. Za jinými účely je ale můžeme uchovávat i déle.

Dále musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy (např. uchovávat účetní doklady, vyřizovat zákonné reklamace). Informace používané pro vyřízení objednávky proto zpracováváme i na základě nezbytnosti pro splnění právních povinností. A to po dobu stanovenou právními předpisy. Třeba daňové doklady uchováváme 10 let od skončení zdaňovacího období.

STATISTIKY, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Pokud jste si od nás něco koupili, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje používané pro vyřízení objednávky a informace o využití služby pro vytváření statistik o využití našich služeb. Takové zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu na zlepšování našich služeb zákazníkům. Za tímto účelem budeme vaše osobní údaje uchovávat 3 roky od skončení našeho smluvního vztahu (např. od dodání produktu a zaplacení ceny). Proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za těmito účely přestaneme.

Pokud už jste si od nás objednali produkt nebo službu a jste našim zákazníkem, můžeme vám na základě našeho oprávněného zájmu zasílat na email nabídky našich produktů nebo služeb (obchodní sdělení). Abychom nabídku co nejlépe přizpůsobili vašemu vkusu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce. Obchodní nabídky vám budeme posílat do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nadále nepřejete nabídky dostávat, nejdéle po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nabídky nechcete dál dostávat, stačí se z jejich odběru odhlásit kliknutím na odkaz v každém e-mailu s nabídkou.

S vaším souhlasem můžeme použít vaše kontaktní údaje k tomu, abychom vám mohli posílat novinky o naší činnosti, nabídky našich produktů a služeb nebo nabídky třetích osob (obchodní sdělení). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů nám můžete dát v rámci objednávky nebo ve formuláři pro odběr newsletteru na webech. Vaše osobní údaje uchováváme, dokud se neodhlásíte z odběru obchodních sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

SPOKOJENOST S NAŠIMI PRODUKTY A SLUŽBAMI

Čas od času můžeme zjišťovat vaši spokojenost s našimi produkty a službami, například formou e-mailových dotazníků. Ty vám můžeme poslat poté, co vám dodáme produkt nebo poskytneme službu, pokud zasílání dotazníků spokojenosti neodmítnete. V tomto případě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, informace o smlouvě a jejím plnění a vaši spokojenost s produktem nebo službou. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami a zlepšování našich služeb. Vaše osobní údaje za účelem zaslání dotazníku uchováváme po dobu 12 měsíců od dodání produktu nebo poskytnutí služby a s vyplněným dotazníkem můžeme pracovat ještě 3 roky poté, co nám ho pošlete. Proti zasílání dotazníků spokojenosti můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Poté vám dotazníky zasílat nebudeme.

OCHRANA NAŠICH PRÁV A ZÁJMŮ

Někdy spolu můžeme řešit sporné otázky (např. reklamace, nezaplacení ceny). Pak vaše osobní údaje získané za jinými účely můžeme použít k ochraně našich práv a zájmů. Takové zpracování zakládáme na našem oprávněném zájmu na ochraně našich práv a zájmů. Vaše osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, v rámci kterých můžeme naše práva uplatnit u soudu, zpravidla až po dobu 10 let od skončení smlouvy s vámi a v případě běžícího soudního sporu až do vymožení našeho práva (např. dlužné částky). Proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ

Můžete nám napsat nebo nám zavolat. V takovém případě zpracováváme vámi sdělené osobní údaje proto, abychom vám mohli na dotaz odpovědět. Zpracování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu na komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od poslední komunikace s vámi (kdybyste chtěli na poslední zprávu ještě navázat). Proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

5. Kdo může mít k vašim osobním údajům přístup?

Dle okolností můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. K vašim osobním údajům můžou mít přístup tyto osoby:

 • osoby zajišťující chod našich webů a našeho software (počítačových systémů) v postavení zpracovatelů osobních údajů, například společnost Google Inc.
 • osoby zajišťující rozesílání newsletteru v postavení zpracovatelů osobních údajů,
 • externí účetní a auditoři v rozsahu nezbytném pro splnění jejich povinností,
 • právní a daňoví poradci, kteří jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti,
 • osoby zajišťující služby platebního styku, které potřebujeme proto, abyste nám mohli pohodlně zaplatit,
 • naši externí spolupracovníci, kteří se podílejí na poskytování našich produktů a služeb a
 • orgány veřejné moci (např. soudy, úřady), kterým někdy potřebujete vaše osobní údaje poskytnout, abychom splnili naši zákonnou povinnosti nebo abychom chránili naše zájmy a práva.

Námi používané cookies může dále zpracovávat společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 při poskytování těchto služeb:

 • Google Analytics, která sleduje a vytváří reporty o použití našich webů, více informací o službě najdete v popisu služby,
 • Google reCAPTCHA, která zajišťuje bezpečnost našich webů proti spamům a zneužití, více informací o službě najdete v popisu služby,
 • Google Ads, díky které vám můžeme zobrazovat relevantní reklamu, více informací najdete v popisu služby.

Více informací o tom, jak Google zpracovává vaše osobní údaje a používá cookies, najdete v informacích o zpracování osobních údajů a v informacích o cookies.

Pokud budete chtít vědět, kdo konkrétně může mít k vašim osobním údajům přístup, ozvěte se nám a rádi vám tyto informace předáme.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena. Konkrétně s nimi máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, jejímž obsahem jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, nebo předávání údajů mimo EU je schváleno na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů poskytované rámcem EU-USA pro ochranu osobních údajů. Tak je tomu hlavně v případě předání osobních údajů společnosti Google Inc.

6. Jaká jsou Vaše práva a jak je u nás můžete uplatnit?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.

Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail hana@brand.family.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat. Ideálně na adrese hana@brand.family.

Pokud chcete odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení (nabídek našich produktů a služeb), stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení. Můžete také písemně na adresu hana@brand.family.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

Právo na opravu

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu a proti přímému marketingu (zasílání obchodních sdělení).

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

Nechcete, abychom vám posílali další obchodní sdělení? Stačí se z odběru odhlásit kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://uoou.gov.cz/.

Vyhráli jste BRAND HACK: tahák pro váš byznys.

Je libo ZOÚ? Jasná věc, podrobnosti HIER